Neng Xiao Receives Award From Beyond Li-ion XI Symposium

July 27, 2018
Neng Xiao Headshot

Congratulations to CBC Graduate Student, Neng Xiao (Wu Group), for receiving a poster award from the Beyond Li-ion XI Symposium! Great job, Neng!

Neng Xiao Headshot